martes, 23 de abril de 2013

J・A・シーザー [J. A. Seazer] - 国境巡礼歌 [Kokkyo Junreika] (1973)


1. 越後つついし親不知 (Echigo Tsutsuishi Oyashirazu) [5:31]
2. 転生譚  (Tenshoutan) [4:16]
3. 母恋しやサンゴ礁 (Haha Koishiya Sangoshou) [4:36]
4. 狂女節 (Kyoujo Bushi) [2:58]
5. 英明詩篇 (Eimei Shihen) [2:53]
6. 和讃 (Wasan) [7:32]
7. 人力飛行機の為の演説草案 (Jinriki Hikouki No Tame No Enzetsu Souan) [6:24]
8. 民間医療術 (Minkan Iryou Jutsu) [11:48]
9. 大鳥の来る日 (Ootori No Kuru Hi) [7:50]

País: Japón
Integrantes:
Bass – Yuzo Kawata
Congas – Kyozo Hayashi, Shuji Sasada
Drums – Shigeyuki Suzuki
Flute – Henriku Morisaki
Gong – Shigeo Ingai
Guitar [Lead] – Takeshi Mori
Lyrics By – J. A. Seazer (tracks: 1, 3), Shuji Terayama (tracks: 7, 8, 9)
Organ [Electone], Guitar, Koto, Percussion [Wadaiko] – J. A. Seazer
Performer [Bamboo] – Kunio Yamashiro
Performer [Hand-made Instruments] – Kaoru Fujiwara
Producer, Directed By – Shuji Terayama
Timpani – Norihito Inaba
Vocals – Eimei Sasaki, Keiko Niitaka, Masako Ono, Seigo Showa, Yoko Ran
Written-By – J. A. Seazer

Género: Psychedelic Rock, Prog Rock


2 comentarios: